Affärsstrategerna AB

Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:29 CEST

Fortsatt förbättrade nyckeltal

• Substansvärdet den 30 september 2005 uppgick till 171,9 Mkr (128,6 per 18.10 -04), motsvarande
4,0 kr per aktie (3,2)
• Koncernens resultat uppgick till 27,9 Mkr (-1,2)
• Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (-0,04)
• Eget kapital per aktie uppgick till 3,12 kr per aktie (1,01)
• Likvida medel uppgick till 17,6 Mkr (0,2)

Viktiga händelser

• Försäljningar i RaySearch under tredje kvartalet på 11,5 Mkr (återstående innehav är värt ca 20 Mkr)

Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året.
Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (42 913 557).


För ytterligare information kontakta
Claes-Göran Fridh, VD
08-545 831 95
cgfridh@astrateg.se

Lennart Ekberg, finanschef
08-545 831 98
lennart@astrateg.se

Affärsstrategerna är ett börsnoterat venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ett ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering.