Johnson Pump AB

DELÅRSRAPPORT januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:08 CEST

Förvaltnings AB Johnson Pump (publ)

• Omsättning 483 (497) mkr
• Resultat efter skatt 30,5 (30,1) mkr
• Resultat per aktie 4,30 (4,25) kr
• Beslut om återköp av aktier

mkr juli-sept jan-sept
2005 2004 2005 2004
Nettoomsättning 157,5 160,1 483,1 497,1
Orderingång 151,2 154,8 483,3 498,3
Rörelseresultat 8,6 10,3 34,3 32,4
Resultat efter finansiella poster 7,1 9,8 32,7 35,9
Resultat efter skatt 7,0 8,4 30,5 30,1
Resultat per aktie, kr 0,97 1,17 4,30 4,25


Stockholm den 28 oktober 2005
Förvaltnings AB Johnson Pump (publ)

Anders Larsson
VD och koncernchef


För mer information,
kontakta Anders Larsson, VD
Tel: 0730-322 301
E-post: anders.larsson@johnson-pump.com

Finansiell information finns även på Förvaltnings AB Johnson Pumps webbplats;
www.johnson-pump.se

Verksamheten
Johnson Pump består av två divisioner, Division Pump och Division Infrastruktur.

Division Pump utvecklar, tillverkar och marknadsför pumpar för industriella och marina applikationer och består av affärsområdena Industri och Marin. Industri inriktar sig på pumpar och tillbehör till processindustrier inom livsmedel, läkemedel, kemi, petrokemi, papper & massa samt till varvsindustri och växthusnäring. Marin tillverkar och säljer pumpar och tillbehör för marina ändamål och riktar sig mot tillverkare av marinmotorer, båtbyggare och eftermarknad.

Division Infrastruktur bildades under 2004 och ska driva verksamhet inom svensk infrastruktur med inriktning mot vatten, värme och därmed förenliga verksamheter.