OEM International AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:00 CEST

OEM:s redovisar resultatförbättring

TREDJE KVARTALET 2005
· Omsättningen ökade med 3 % till 349 MSEK (339)
· Resultat före skatt ökade med 16 % till 30,7 MSEK (26,5)
· Orderingången ökade med 4 % till 335 MSEK (323)
· Avyttring av fastighet belastat resultat med 5,8 MSEK

JANUARI - SEPTEMBER 2005
· Omsättningen ökade med 7 % till 1 129 MSEK (1 052)
· Borträknat avyttrade enheter ökade omsättningen med 12 %
· Resultat före skatt ökade med 30 % till 90,0 MSEK (69,5)
· Resultat efter skatt ökade med 35 % till 62,4 MSEK (46,3)
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 35 % till 8:08 kr (5:99)


För kompletterande information vg. kontakta Koncenchef Jörgen Zahlin 0709-760 695 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 0709-760 682.