Biotage AB

Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:56 CEST

• Omsättningen uppgick till 126,6 MSEK (84,5) för det tredje kvartalet och till 292,0 MSEK (260,4) för de första nio månaderna 2005
• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till –20,6 MSEK (-26,2) och till –58,3 MSEK (-62,3) för de första nio månaderna. Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet för det tredje kvartalet till –5,4 MSEK och till –43,1 MSEK för de första nio månaderna.
• Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till –27,6 MSEK (-31,4) och till –40,3 MSEK (-63,9) för de första nio månaderna
• Resultat per aktie för det tredje kvartalet uppgick till –0,39 SEK (-0,54) och till -0,61 SEK (-1.11) för de första nio månaderna
• Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 2 MSEK under det tredje kvartalet
• Extra bolagsstämma i augusti beslutade om bemyndigande till nyemissioner
• Genom en riktad nyemission i september tillfördes bolaget netto ca 94 MSEK
• En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna beslutades i september. Teckningstiden löper i november. Vid full teckning tillförs bolaget netto ca 47 MSEK.


Kontaktperson:
Jeff Bork, VD och koncernchef
Tel: 0734-22 16 60
Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 0705-93 52 73