Aspiro AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:35 CET

Aspiro AB (publ): Delårsrapport januari-september 2006

Höga marginaler i Q3 ger bästa resultat hittills

• EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 20,1 MSEK (11,4 MSEK). EBITDA förbättrades med 53 procent jämfört med föregående kvartal.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 20,0 MSEK (5,4 MSEK) och resultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,03 SEK).

• Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 108,5 MSEK (111,3 MSEK), varav det förvärvade bolaget Mobile Avenue bidrog med 6,5 MSEK och de avvecklade verksamheterna i UK och Spanien reducerade omsättningen med 3,9 MSEK. Inom befintlig verksamhet har Aspiro reducerat olönsam omsättning till förmån för förbättrade marginaler.

• Fokus på de nya tillväxtområdena mobil-TV, nedladdningstjänst för musik, mobil marknadsföring, söktjänster och community. Ett antal personer rekryterades internt och externt, produkter utvecklades och förvärv förbereddes. Vidare lanserade Aspiro en community i Norge.

• Efter rapportperiodens utgång, den 1 oktober, förvärvade Aspiro bolaget Rubberduck som har en ledande teknisk lösning för mobil-TV, med kunder som TV4, Telenor, NRK, MTV Nordic, BBC och FOX Movies.

• Styrelsen upprepar det tidigare kommunicerade målet att bolaget under 2006, i sin nuvarande form, ska uppnå ett EBITDA om minst 65 MSEK.

• Tillväxten de kommande åren kommer framförallt att ske inom områdena mobil-TV, musik, mobil marknadsföring, söktjänster och communities.

- Aspiro etablerar just nu positioner inom mobil-TV, nedladdning av musik, söktjänster, mobil marknadsföring och communities. Vi förväntar oss stark tillväxt från dessa områden de närmaste åren. I detta arbete utgår vi från den starka position inom mobila tjänster som Aspiro under de senaste åren skapat, såväl mot konsument som mot operatörer och andra partners. Våra erbjudanden blir i framtiden inte begränsade till mobiltelefonen, då vi nu på allvar märker av den konvergens mellan PC och mobiltelefon som det började pratas om för flera år sedan. Vi ska växa framförallt organiskt, men i tillägg planerar vi för en rad kompletterande bolagsförvärv. För att uppnå våra tillväxtambitioner, har vi beslutat att inom den befintliga verksamheten fokusera på lönsamhet och starka kassaflöden. Naturliga följder av denna inriktning är reducerad omsättning men högre marginaler samt att vi internt har omfördelat resurserna rejält mot de nya områdena, säger Johan Lenander, VD för Aspiro.

NYCKELTAL JUL-SEP 2006 (2005)

Nettoomsättning: 108,5 (111,3) MSEK
EBITDA: 20,1 (11,4) MSEK
Rörelseresultat: 16,9 (9,3) MSEK
Resultat efter skatt: 20,0 (5,4) MSEK
Resultat per aktie: 0,10 (0,03) SEK
Likvida medel: 74,6 (90,0) MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet: 19,5 (6,9) MSEK
(Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Aspiro bjuder in till press- och analytikermöte idag kl. 12.00
Plats: Wedholms Bar, Nybrokajen 17 i Stockholm (ingång från hörnet)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef
Tel: +46 (0)709 91 80 10
E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Johan Lenander
VD
Tel: +46 (0)708 21 80 01
E-post: johan.lenander@aspiro.comOm Aspiro
Aspiro är marknadsledare i Norden inom distribution av mobila innehållstjänster. Med Aspiros tjänster kan konsumenter titta på TV i mobilen, lyssna på musik, umgås på communities, spela spel, etc. Försäljningen sker genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag samt via egna webb- och wapsidor och annonsering i främst tryckta medier under varumärken som Inpoc, Cellus, Mobilehits och Boomi. Aspiro grundades 1998 och är ett smallcapbolag noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. 2005 omsatte Aspiro 408 MSEK och har idag cirka 130 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Sverige med marknadskontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg. Aspiro är även representerade genom egen agent i USA.

För mer information om Aspiro besök gärna: www.aspiro.com