Cardo AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:35 CET

Fortsatt förbättrad lönsamhet

• Orderingång: 6.535 MSEK (5.881)
• Nettoomsättning: 6.004 MSEK (5.476)
• Resultat efter skatt: 215 MSEK (113), motsvarande ett resultat per aktie på 7:15 SEK (3:77)
• Fortsatt positiv resultatutveckling för samtliga divisioner
• Ökade materialpriser under året ger fortsatt påverkan på marginalerna


Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2006 publiceras den 6 februari 2007.

Cardos VD och koncernchef Peter Aru kommenterar delårsrapporten och ger möjlighet att ställa frågor vid en telefonkonferens idag den 2 november kl 16.30. Den som vill medverka ringer in på telefonnummer 08-505 201 10. Det går också att följa med via webcast på www.cardo.com eller www.financialhearings.com. Telefonkonferensen hålls på svenska.


För ytterligare information kontakta:
Peter Aru, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53
Maria Bergving, kommunikationschef, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81

Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors.
Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,5 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.