JLT Mobile Computers AB

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:11 CET

Positiv volymutveckling i den löpande affären
Orderingång under perioden januari till september uppgick till 87,5 MSEK vilket är en ökning på 27 procent i den löpande affären.

Aggressiv marknadskanalsutveckling
Investering i nya marknadskanaler utvidgas till att omfatta även marknader utanför Europa. Avtal med tre nya marknadspartners i Europa tecknades under sommaren. Kanalutvidgningen fortsätter med inriktning på nya marknadssegment.

FTPC generation 2
Erfarenheter från nuvarande generation FTPC, liksom kundkrav från ett stort antal kundprojekt har utgjort grunden för utvecklingen av generation 2 av FTPC. Arbetet har pågått under 2006 och är nu inne i avslutande utvecklingsfas, med en planerade volymleveranser under Q2 - 2007.

Stabil vinstutveckling
Rörelseresultatet under perioden uppgick till 9,1 MSEK (10,9) motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 procent (11,9).

Vinst per aktie efter schablonskatt uppgick för perioden till 0,24 kronor (0,30).

Utsikter för helåret 2006
Styrelsens bedömning är att för året som helhet kommer faktureringen överstiga 110 MSEK. Eventuellt tillkommande affärer inom Big Deal konceptet kommer inte att påverka försäljningen under 2006.


Om JLT Mobile Computers

JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare i internationella tillämpningar.
Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon.
Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten.

JLT:s aktie handlas på First North


För ytterligare information;
Jan Olofsson VD 0470-53 03 13 alt.070-752 48 22
Stefan Käck vVD / CFO 0470-53 03 21 alt.073-531 00 57Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari - september 2006

http://hugin.info/3085/R/1085794/189605.pdf