Gunnebo Industrier AB

Delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:23 CET

ÄNNU ETT REKORDKVARTAL FRÅN GUNNEBO INDUSTRIER AB

Tredje kvartalet 2006

- Orderingången ökade med 26% – organisk tillväxt för jämförbara enheter 28%.
- Nettoomsättningen ökade med 12% – organisk tillväxt för jämförbara enheter 13%.
- Rörelseresultatet ökade med 35% till 56 MSEK.

Januari – september 2006

- Orderingången ökade med 29% till 1.403 MSEK – organisk tillväxt för jämförbara enheter 23%.
- Nettoomsättningen ökade med 18% till 1.290 MSEK (1.089) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 14%.
- Rörelseresultatet ökade med 50% till 144 MSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 125 MSEK (85).
- Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (59).
- Resultatet per aktie ökade med 44% till 9,46 SEK (6,59).

Prognosjustering för helåret 2006

- Ny prognos: Rörelseresultatet för 2006 har utvecklats starkt och bedöms för helåret bli i storleksordningen 190 MSEK. Tidigare prognos: Utfallet för helåret 2006 bedöms bli betydligt bättre än föregående år.

Övrigt

- För mer information hänvisas till den fullständiga delårsrapporten för januari – september 2006.


Gunnebo Industrier AB (publ)
Information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Lenner, VD och Koncernchef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 111, mobil 0705-91 03 05
Tor Hansen, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 279, mobil 0706-72 88 94
Johan Holmqvist, Informationschef Gunnebo Industrier AB, tel. 0490-89 310, mobil 0703-38 93 10,
eller e-post: johan.holmqvist@gunneboindustries.com

Gunnebo Industrier AB är en internationell verkstadskoncern med verksamhet i 13 länder och med ett 50-tal större distributörer/agenter på global basis. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av kätting- och lyftkomponenter, fästsystem för byggindustrin, block/system för tunga lyft, slirskydd och teleskopiska stegar. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Fastening, Lifting, och Technical Products (omfattar affärsenheterna Blocks, Non Skid och Telescopics). Gunnebo Industrier arbetar med välkända produkter i etablerade marknadssegment och är ledande inom respektive produkt och/eller marknadsområde. Omsättningen är på årsbasis drygt 1,6 miljarder kronor och koncernen har cirka 1250 medarbetare.