VLT AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:46 CET

• Nettoomsättningen ökade med 3,6 procent till MSEK 690,3 (666,6).
• Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 60,2 (36,5).
• Resultatet efter skatt blev MSEK 67,7 (30,6).
• Vinsten per aktie uppgår till SEK 11,51 (5,20).
• Samtliga affärsområden redovisar förbättrade resultat.
• Rörelseresultatet för 2006 förväntas bli klart bättre än föregående års nivå. Prognosen är därmed höjd.
• Efter rapportperiodens utgång har Leif Zetterberg avsagt sig
ledamotskapet av VLT AB:s styrelse.

BESÖK VLT AB:s HEMSIDA
Rapporter, pressmeddelanden med mera
presenteras på: www.vltab.com

För mer information, ring gärna till koncernchef Lennart Foss, telefon 021-19 92 25 eller 070-658 69 58.