Benchmark Oil & Gas AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:44 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44134

BENCHMARK OIL & GAS: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

(NGM: BMOG)

Rapportperioden januari-september 2006

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 7 924 (2 014).

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -10 873 (-10 449).

· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09).

· Justerat resultat efter skatt och återläggande av kostnader för börsintroduktion är kSEK -8 373.

· Fokus är att öka kassaflödet och reservbasen.

Kvartal juli-september 2006

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 4 715 (663).

· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 844 (-2 943).

· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,01 (-0,02).

Efter rapportperiodens utgång

· Borrning av källan Grogan Blackstone No. 1 i Liberty County, Texas. Källan var framgångsrik och gav två nya produktiva sandlager med olja och gas och vi lägger nu en pipeline i syfte att sälja gas. Vi förväntar oss att detta färdigställs inom de närmaste tre veckorna.

· Ett letter of intent har undertecknats med operatören i Orangefield om att dels överta operatörsskapet, dels öka Benchmarks Working Interest upp till 40%.


(För fullständig rapport, se bifogad fil)