Thalamus Networks AB

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:59 CET

Januari – september i sammandrag
- Nettoomsättningen uppgick till 157,0 MSEK (182,9)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (8,0)
- Vinst per aktie uppgick till -1,43 SEK (0,87)
- Rörelseresultatet uppgick till -8,1 MSEK (-3,7), och belastas med -2,0 MSEK för kostnader i samband med omstrukturering av Fiberdata Integration
- Omstrukturering sker inom Fiberdata Integration enligt plan. Installations- och telekom- verksamheten har avvecklats
- Genombrottsorder har erhållits av Fiberdata Integration för triple play teknik
- Efter periodens utgång har koncernen tecknat order för kommunikationsoperatör

Nettoomsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning minskade med 14% till 157,0 MSEK (182,9). Koncernens
resultat efter finansiella poster uppgick till -13,3 MSEK (7,9) och har påverkats positivt med 1,0 MSEK (10,4) i resultat från kortfristiga placeringar och avveckling av finansiella anläggningstillgångar. Periodens rörelseresultat var -13,8 MSEK (-3,7).

Resultat efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (8,0) och resultat per aktie uppgick till -1,43 kronor (0,87).

Arbetet med besparingsprogrammet, som igångsattes under det andra kvartalet för dotterbolaget Fiberdata Integration, fortskrider enligt plan under det tredje kvartalet. Resultatet av dessa omfattande kostnadsneddragningar har börjat ge effekt under slutet av Q3.
Besparingsprogrammet innebär en fokusering på Fiberdata Integrations huvudaffär, nämligen dataintegration, kabelTV och telefoni som tjänst med huvudriktning på triple play.
Installationsverksamheten i Bromma har överlåtits på tredje part som kommer att fungera som underleverantör till Fiberdata Integration. Motsvarande för den traditionella telefoniverksamheten är verkställd. Den ökade fokuseringen tillsammans med ett färre antal betydande leverantörer förväntas ge förbättrat rörelseresultat.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrich Dahlman
Verkställande Direktör
Thalamus Networks AB
08-635 96 00, 070-577 77 30
E-post fredrich.dahlman@thalamus.se


Thalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och effektiviserar kundernas verksamhet. Lösningarna anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till kraftfulla konvergerande kommunikationsnät för hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, som t.ex stadsnät.