Pricer

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:25 CET

• Nettoomsättning 296,2 (202,6) MSEK, en ökning med 46 procent

• Resultat efter skatt -35,6 (-30,3) MSEK

• Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK

• Orderingång 232,6 (252,3) MSEK

• Bruttomarginal 20 (20) procent

• Rörelseresultat -32,6 (-36,3) MSEK, en förbättring med 10 procent

• Likvida medel 27,0 (89,8) MSEK


• Pricer förvärvade konkurrenten Eldat Communication Ltd, Israel och genomför en omorganisation för att uppnå synergier

• Metro Cash & Carry tecknade ett ramavtal värt cirka 75 MSEK för Pricers nya ESL-generation


Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Franprixbutiker i Frankrike tecknade avtal för ESL system från Pricer värt 6 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala, Sverige 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer över 3 000 installationer på tre kontinenter. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kompetenta partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna Pricers hemsida. Registrering för att automatiskt ta emot nyheter kan ske via webbplatsen.