BioPhausia AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:10 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44145

BIOPHAUSIA: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006

* Intäkterna för perioden uppgick till 223 mkr (68 mkr)
* Koncernens resultat för perioden uppgick till 10,7 mkr (-4,9 mkr)
* Resultat per aktie före utspädning för perioden var 0,11 kr (-0,08 kr)
* BioPhausia startade under perioden verksamhet inom området veterinära läkemedel Händelser efter periodens utgång
* Positivt svar i rapporten om GlycoVisc


VDs kommentar

TREDJE kvartalet 2006 blev ännu ett bra kvartal för
BioPhausia och vinsten för niomånadersperioden uppgick till 10,7 mkr, en kraftig ökning från motsvarande period förra året (-4,9 mkr). Omsättningen ökade med över 154 mkr jämfört med de tre första kvartalen 2005. Kostnaderna för verksamheten låg glädjande nog kvar på en stabil nivå.

Under perioden hade bolaget sex av 37 licensierade
generiska läkemedel till försäljning samt 50 parallellimporterade.

Under perioden startade BioPhausia verksamhet inom området veterinära läkemedel och förvärvade i samband med det veterinärbolaget Omnidea. Bolaget har som aff ärsidé att tillgodose veterinärmarknaden med kostnadseff ektiva läkemedel för alla djurslag. Bolaget fokuserar idag på generiska läkemedel men har ett uttalat mål att under kommande år utöka portföljen med originalläkemedel. Det finns tydliga synergier mellan BioPhausias generiska verksamhet på humansidan och den verksamhet som Omnidea bedriver idag. Omnidea har två licensierade produkter där den ena är godkänd för försäljning och den andra förväntas bli godkänd före årets utgång. Ansvarig för verksamheten i Omnidea är veterinär Olof Skarman, grundare av företaget.

Steget in på marknaden för veterinära läkemedel skall ses som en breddning av BioPhausias totala utbud av kostnadseffektiva läkemedel för såväl människa som djur.

Det positiva resultatet i den kliniska studie med
GlycoVisc är en god grund för fortsatt utveckling
till färdig produkt. GlycoVisc är tänkt att användas
till knäledsartros som är ett tillstånd med stora ej
mötta kliniska behov och där fungerande produkter
har en mycket god marknad.

(För fullständig rapport se bifogad fil)