Ratos AB

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:24 CET

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tel nr 08-505 201 14 (OBS! Riktnummer måste slås)

Resultat före skatt 1 683 (1 589) Mkr
Vinst per aktie 7,17 kr (7,89)
Fortsatt mycket stark utveckling i portföljbolagen
Perlos Healthcare och Jøtul nya innehav
Ratos-aktiens totalavkastning +56%
Refinansiering i Hägglunds Drives efter periodens slut
Beslut fattat om förberedelse för börsnotering av Lindab


Stockholm den 10 november 2006
Ratos AB (publ)

Arne Karlsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007