Billerud AB

Delårsrapport Januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 12:06 CET

Kvartal

Januari-
september


2006
III


2006
II


2005
III20062005


Nettoomsättning, MSEK


1 878


1 839


1 638


5 502


5 081


Rörelseresultat, MSEK


205


107


-367


376


-281


Rörelsemarginal, %


11


6


-22


7


-6


Resultat efter finansiella poster, MSEK


179


85


-390


307


-338


Nettoresultat, MSEK


129


61


-281


222


-244


Vinst per aktie, SEK


2,52


1,18


-5,47


4,33


-4,751 januari till 30 september 2006 jämfört med samma period 2005

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5 502 (5 081).
* Nettoresultatet uppgick till MSEK 222 (-244).
* Vinst per aktie uppgick till SEK 4,33 (-4,75).
* Fortsatt förbättrat orderläge för Billeruds förpackningspapper.
* Rörelseresultatet uppgick till MSEK 376 (-281), en ökning med MSEK 657.
* Justerat för föregående års engångskostnader uppgick rörelseresultatökningen till MSEK 257. Förbättringen beror på främst på ökade priser, inklusive en positiv effekt av valutahedging, samt minskade fasta kostnader till följd av besparingsprogrammet Billerud 2007.
* Positivt resultat för avsalumassan i det tredje kvartalet.

Utsikter för helåret 2006

* En ökad självförsörjningsgrad av el, sänkta fasta kostnader och höjda priser har gett en succesivt förbättrad lönsamhet under året.
* Ökande priser för el, ved och kemikalier sätter fortsatt press på resultatet och ytterligare prisökningar krävs för att bibehålla uppnådd lönsamhetsnivå.
* Orderläget bedöms vara fortsatt gottEventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 248 1517 och
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 0730 211 092Bokslutet presenteras av Billeruds VD Per Lindberg och CFO Bertil Carlsén på en presskonferens i dag onsdag 15 november, kl 15.00. Plats: Stallet, Stallgatan 7, Stockholm.
Se även presskonferensen live på www.billerud.seBillerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org. nr. 556025-5001
Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 60 E-post: ir@billerud.com
Hemsida på Internet: http://www.billerud.se

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.