Generic Sweden

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:16 CET

Stabil tillväxt och börsnotering

· Nettoomsättningen ökade 9 % till 160,0 MSEK, proforma 157,8 (146,6).
· Rörelseresultatet var 5,4 MSEK, proforma 8,2 (7,1), och rörelsemarginalen uppgick till 3,4%, proforma 5,2 (4,8).
· Resultat efter skatt var 2,3 MSEK, proforma 5,1 (4,8).
· Resultat per aktie var 0,31 SEK (0,74).
· Kassaflödet för den löpande verksamheten var 16,2 MSEK (6,1).

· Callcenterverksamheten i Uniguide AB avyttrades. Periodens rörelseresultat påverkades med -2,8 MSEK.
· Post och Telestyrelsen (PTS) beslutade den 15 september att förlänga tillstånden för de tre radionät som Generic Mobile driver för Minicall fram till 2012 respektive 2016.
· Under augusti godkände Post och telestyrelsen Generic Mobiles ansökan om en förändring av licensvillkoren för 870-MHz frekvensen.
· Generic erhöll en strategisk order från SkandiaBanken avseende systemintegration.
· Koncernens moderbolag Generic Sweden AB förvärvade utestående 35 % av aktierna i Generic Integration Sweden AB, för 21 MSEK.
· Generic Sweden AB noterades på NGM Equity med första handelsdag den 30 oktober.

Proforma
En proformaredovisning har upprättats exklusive resultatet från callcenterverksamheten i dotterbolaget Uniguide och exklusive resultatet från avyttringen av Uniguide för delårsperioden 1 januari – 30 september 2006. Proforma-redovisningen återfinns på sidan 9 i delårsrapporten. För perioden juli-sep 2006 har ingen proformaredovisning upprättats eftersom avyttringen av Uniguide inte haft någon resultatpåverkan under denna period.

VD:s kommentar:
- Det är glädjande att vi når våra mål för delårsperioden, trots att tredje kvartalet varit svagare för konsultrörelsen än 2005. Det är också positivt att Telekomrörelsen utvecklas så bra. Börsnoteringen har varit spännande, men tagit tid och kraft. Under Q4 som normalt sett är vårt starkaste kvartal råder åter fullt fokus på verksamheten och på att lägga plattformen för en bra start på 2007.

Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB (publ)

För ytterligare information och frågor, kontakta:
Hans Nilsson, VD Generic Sweden AB, e-post: hans.nilsson@generic.se
Christian Lind, Ekonomichef Generic Sweden AB,e-post christian.lind@generic.se
Tel: 08-601 38 00

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.generic.se


Om Generic Sweden:
IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. IT- och integrationskonsultbolagen Generic Systems och Generic Integration erbjuder högkvalitativa konsulttjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl. a. Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl.a. meddelandetjänsten Minicall. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic-gruppen, med c:a 170 anställda, omsatte 210 mkr och hade ett resultat efter skatt på 10 mkr under 2005. Bolagets aktie noteras på NGM Equity i oktober 2006, med kortnamnet GENI.