Brinova Fastigheter AB

Delårsrapport januari-september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:24 CET

● Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 216,1 Mkr (154,9)

● Periodens resultat uppgick till 229,2 Mkr (182,9) varav resultat av
realiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter före skatt
ingår med 23,8 Mkr (23,2)

● Resultat per aktie1 uppgick till 11,84 kr (17,29)

● Orealiserade värdeförändringar från förvaltningsfastigheter före skatt
ingår med 73,5 Mkr (88,9)

● Omstrukturering av obligationsverksamheten.

1 Antal aktier har, i samband med konvertering och nyemission, ökat från 13 250 594 till 22 599 231


”Med kvartalets affärer stärker vi ytterligare vår position som ett aktivt logistikfastighetsbolag. Projektverksamheten är fortsatt hög och bildar tillsammans med våra övriga affärsområden en bas för tillväxt och resultat”, säger VD Anders Silverbåge i en kommentar.För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22
Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 288 Mkr per 30 september 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.