AIK

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:05 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44257

AIK FOTBOLL: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006

(NGM: AIK B)

¨ Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,6 MSEK (32,9)

¨ Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 16,7 MSEK (-2,3)

¨ Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 13,6 MSEK (-8,5)

¨ Resultat efter skatt per aktie för perioden (nio månader) uppgick till 2,44 SEK (-2,84)

¨ Nyemissionen i samband med börsnotering på NGM Equity fulltecknades (22,4 MSEK före emissionskostnader).

¨ Sedan 31 juli handlas aktien på börsen Nordic Growth Market (NGM)

¨ Väsentliga händelser efter periodens utgång:
Herrarna kom på andra plats i Allsvenskan och kvalificerar sig därmed för Royal League och UEFA-Cupkval.
Damlaget vann Norrettan och är klara för Allsvenskt spel säsongen 2007.


AIK Fotboll AB
Under perioden avslutades en företrädesemission. Emissionsbeloppet om 22,4 MSEK fulltecknades, vilket innebär att 19,2 MSEK kunde tillföras bolaget i nytt eget kapital. Därmed återställdes det egna kapitalet till fullo.

Sedan 31 juli 2006 handlas bolagets B-aktie på NGM Equity-listan vid Nordic Growth Market (NGM).

Den 10 juli tillträdde Ola Andersson som sportchef för Herrarnas A-lag.

Under perioden avyttrades spelaren Derek Boateng till israeliska Beitar Jerusalem. En del av de pengar som då erhölls användes till att förvärva landslagsspelaren Miran Burgic från slovenska ND Gorica, Gabriel Özkan från Brommapojkarna och Daniel Mendes från Degerfors.

Under perioden förhandlades nya avtalsramar fram för relationen mellan AIK Fotboll AB och AIK Huvudförening (HF). De presenterades på HF:s årsmöte den 28 september och innebär bl.a. att AIK Fotboll övertar HF:s hälft av AIK Merchandise AB, samt betalar alla avgifter för varumärket med avseende på elitfotboll (4 500 KSEK) för de närmaste fem åren i förskott. Arbetet med att ta fram nya avtal pågår.

Försäljning och marknad
Under det tredje kvartalet 2006 har AIK Fotboll haft en fortsatt hög publiktillströmning. Under perioden uppgick publikantalet till 93 436 personer, vilket ger ett snitt under perioden på 18 687 (5 hemmamatcher spelades). I samband med matchen AIK - Öster genomfördes en välbesökt familjedag (Gnagisdagen), där flertalet av AIK Fotbolls sponsorer och samarbetspartners fanns representerade. Totalt besöktes AIK:s allsvenska hemmamatcher av 278 638 personer under säsongen 2006, vilket är klart högst i Sverige.

AIK Fotboll kan konstatera att det aldrig har varit så mycket familjer på AIK:s matcher som under det tredje kvartalet 2006. Här är fakta om AIK:s familjepublik under perioden:
· 23 juli mot Halmstad: 2 275 personer
· 6 augusti mot Kalmar: 2 835 personer
· 27 augusti mot Öster: 3 371 personer
· 17 september mot Häcken: 2 948 personer
Det blir nästan 2 857 familjeåskådare i snitt eller 18% av AIK:s totala hemmapublik på icke-derbymatcher. Noterbart att dessa siffror enbart gäller publik som har gått in på vår familjeläktare.

Försäljningen av souvenirer har under perioden fördubblats jämfört med samma period 2005. Även försäljningen av souvenirer via vår nya e-handelsplats på Internet fortsätter att öka (www.aikshop.se). Exempelvis har över 9 000 matchtröjor sålts.

Fotbollsverksamheten och spelartruppen
De sportsliga framgångarna fortsatte under tredje kvartalet, både för herrarnas och för damernas respektive A-lag. Även herrarnas U-lag nådde goda resultat.

Under perioden anställdes Ola Andersson som sportchef för herrarnas A-lag. Han efterträder Stefan Söderberg. Ola kommer närmast från Canal+. Ola satt i styrelsen för AIK Fotboll AB under 2005/06 och spelade under åren 1995-2000 i AIK:s A-lag.

Under perioden anställdes Johan Lager som sportchef för Damlaget. Han delar sin tid mellan detta uppdrag och ett arbete som chefstränare för flickverksamheten inom ramen för AIK Fotbollförening.

AIK:s utvecklingstrupp har med framgång genomfört seriespel i juniorallsvenskan med en slutlig andra plats i serien och med semifinalspel som avslutning på säsongen. Under perioden har en spelare lyft upp från U- till A-trupp, 18 årige Pierre Bengtsson som dessutom gjort några uppmärksammade insatser i A-laget.

Investeringar
Spelarförsäljningar under perioden: VM-spelaren Derek Boateng, Ghana, såldes till israeliska Beitar Jerusalem. Intäkterna fördelades mellan Bolaget, Agent 03 AB och Boatengs tidigare klubb, Panathinaikos, Grekland.

Spelarköp under perioden: Anfallsspelaren Miran Burgic (slovensk landslagspelare från slovenska ND Gorica), brasilianske forwarden Daniel Mendes (Degerfors IF), mittfältaren Gabriel Özkan (IF Brommapojkarna) samt brasilianske mittbacken Marcio Costa Saraiva (klubblös, sk Bosman) anslöt till truppen.

Efter periodens utgång, som en förberedelse för säsongen 2007, har avtal tecknats med Patrik Karlsson (vänsterback från Gefle IF) samt senast med Alexander Gerndt (vänster yttermittfältsspelare från Visby IF Gute FK).

Resultat och finansiell ställning
Omsättningen uppgick under perioden januari-september till 64 588 KSEK (32 867).
Resultat efter finansiella poster under perioden januari- september uppgick till 13 559 KSEK (-8 524). Avskrivningar har under perioden belastat resultatet med 4 461 KSEK (5 332). Bolagets eget kapital uppgick per den 30 september 2006 till 16 076 KSEK (-18 228) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till 45 808 KSEK (39 937), varav större delen är pensionsavsättningar.

I samband med nyemissionen och introduktionen på NGM ställde AIK Fotboll om redovisningen till att följa IFRS (International Financial Reporting Standards), vilket bl.a. ledde till en försiktigare värdering av tillgångar och skulder. Alla i denna rapport redovisade siffror följer IFRS. För en redovisning av omställningens effekter på resultat- och balansräkningen hänvisas till AIK Fotbolls nyemissions- och noteringsprospekt, som kan laddas ner från AIK Fotbolls hemsida. (http://www.aik.se/fotboll/ab/prospekt_060615.pdf)

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Omsättningen under årets första nio månader har, jämfört med samma period 2005, ökat inom alla kategorier, dvs. matchintäkter, marknadsintäkter (sponsorer och samarbetspartners), centrala avtal (främst TV) samt souvenirer. Enda undantag är restauranten som ligger på samma nivå som 2005. I omsättningen för tredje kvartalet 2006 inkluderas nettovinsten från avyttringen av spelaren Derek Boateng till Beitar Jerusalem, efter avdrag för vidareförsäljningsklausul till Panathinaikos Athen samt vinstandel tillhörande Bolagets medinvesterare Agent 03 AB, som hade del i avtalet med Derek Boateng.
I omsättningen jan-sep 2006 har ännu inte huvuddelen av barterintäkterna och -kostnaderna för 2006 bokats. Siffran är därmed 2 000 KSEK lägre än för motsvarande period 2005. En samlad barterbokning sker under fjärde kvartalet 2006.

Kostnad sålda varor (KSV) visar en lägre ökning än omsättningsökningen. Detta beror dels på att det under perioden bokförts 2 000 KSEK mindre i barterkostnader än under samma period 2005. Huvudanledningen är dock att stora delar av intäktsökningen (exempelvis matchpublik eller omfattning på åtagandet till sponsorer) inte i sig driver motsvarande kostnad.
Undantaget är Souvenirer, där KSV ökar nästan linjärt med omsättningen.

Ökningen i rörelsens omkostnader relativt samma period 2005 relaterar främst till spelar- och ledarlöner runt Herrarnas A lag, andra kostnader runt Herrarnas A-lag, samt till engångskostnader i samband med börsintroduktionen.

Under första kvartalet justerades antagandet om AIK Fotbolls framtida intjäningsförmåga upp, vilket ledde till möjligheten att höja tillgångsposten "Uppskjuten skattefordran" med
1 900 KSEK. Effekten på resultatet blir en redovisad skatteintäkt på samma belopp.

Moderbolagets egna kapital var förbrukat per den 31 mars 2006. Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning. Moderbolagets egna kapital har kunnat återställas till minst 50 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Nyemissionen som registrerades den 27 juli 2006 fulltecknades. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes 19 190 KSEK i nytt eget kapital.

Kassaflödet präglas positivt av den gjorda nyemissionen, som inbringade drygt 19 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Pengarna har bland annat använts för att reducera Bolagets skulder samt i uppgörelsen med AIK Huvudförening.
Kortfristiga, räntefria skulder minskar successivt under säsongen, efterhand som förutbetalda och skuldförda årskortslikvider intäktsförs (linjärt per match).
Relativt årets början har bolaget betalat av på sina leverantörsskulder.
Fordringarna har ökat med 4 500 KSEK i samband med att relationen AIK Fotboll och AIK Huvudförening gavs en ny avtalsram. Inom den ramen har AIK Fotboll förutbetalat sin licens för rätten till namnet och varumärket AIK för ett antal år framåt, med avdrag för en överenskommen diskonteringsränta. Detta gynnar AIK Huvudförening likviditetsmässigt samt AIK Fotboll kostnadsmässigt. Dessutom skapas en långsiktig och stabil avtalsrelation mellan Bolaget, AIK FF och AIK. Något som gynnar alla parter. Värdet på varulagret för souvenirer har ökat, som en återspegling av förnyat sortiment och större volymer.

Kassaflödeseffekter pga. anskaffning och avyttring av spelare är netto 1 651 KSEK. Den likvid som AIK Fotboll erhöll för Derek Boateng (efter avdrag för Panathinaikos Athen och Agent 03) motsvarar de utbetalningar som skett vid förvärven av främst Miran Burgic, samt Gabriel Özkan och Daniel Mendes, med ett nettoöverskott på nämnda 1 651 KSEK.

Sedan 31 juli 2006 handlas AIK Fotbolls B-aktier på den svenska tillväxtbörsen Nordic Growth Markets aktielista NGM Equity
Utsikter för helåret 2006
Säsongens sportsliga och ekonomiska resultat hittills gör att vi nu med säkerhet kan se ett positivt resultat efter skatt för helåret 2006.

Utfallet under sista kvartalet 2006 är till stor del känt avseende sponsorintäkter, då avtalen löper minst intill årets slut. Fjärde kvartalet är historiskt det näst sämsta kvartalet efter första kvartalet för Bolaget pga. av fotbollssäsongens utformning i Sverige.

Övrigt
AIK vann den allsvenska publikligan för 33:e gången i Allsvenskans historia, med en hemmapublik på totalt 278 638 personer och ett totalt publiksnitt på 21 434 personer.
Detta är inte bara bäst i Allsvenskan 2006 (tvåan Malmö FF hade ett snitt på 13 665) utan står sig väl, även i ett historiskt perspektiv. Inget lag har haft en större hemmapublik sedan säsongen 1977 (IFK Göteborg).

I och med att AIK Fotboll kom på andra plats i Allsvenskan kvalificerade man sig för först Royal League och sedan UEFA Cupspel. Royal League:s grundomgång spelas under november-december 2006, där AIK Fotboll i sin grupp möter Elfsborg samt norska Vålerengen och danska Viborg.
Om AIK tar sig vidare till slutspel innebär det chans till placeringsbonus. Ett eventuellt slutspel spelas under mars och april 2007. UEFA-cupkval spelas under 2007. AIK Fotboll är med från första kvalomgången, vilket innebär att AIK Fotboll är garanterat en hemma- och en bortamatch mot ett europeiskt fotbollslag. AIK Fotboll äger i så fall TV-rättigheterna till kvalomgångarna, men inte till ett eventuellt slutspel.

Damerna vann Norrettan efter 18 segrar, en oavgjord och tre förluster. AIK:s fotbollsdamer placerade sig totalt nio poäng före tvåan Umeå Södra. Nu börjar förberedelserna för att förstärka spelartruppen inför den Allsvenska återkomsten 2007. Några viktiga nyckelspelare är redan klara, bl.a. mittfältaren Danielle Wallander från Brommapojkarna, den finska landslagsbacken Sanna Valkonen och den svenska landslagsmålvakten Sofia Lundgren, båda från mästarlaget Umeå IK samt Sofia Simonsson, anfallare från Djurgården/ Älvsjö.

Informationstillfällen
AIK Fotboll AB lämnar under den kommande perioden ekonomisk information enligt nedanstående schema.

Bokslutskommuniké 22 februari 2007

Solna den 23 november 2006

Charlie Granfelt
Verkställande direktör

(För fullständig rapport se bifogad fil)