L E Lundbergföretagen AB

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:08 CET

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2006 till 29,3 mdr kronor (473 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie) den 31 december 2005.
Den 27 november 2006 var motsvarande värde 29,6 mdr kronor (477 kronor per aktie).

Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 300 Mkr (14 410).

Koncernens resultat efter skatt blev 2 500 Mkr (2 553) varav minoritetens andel 1 219 Mkr
(1 012). I resultatet ingår vinster vid försäljning av aktier med 50 Mkr (402).

Vinst (exklusive minoritet) per aktie uppgick till 20:67 kronor (24:86).