Lappland Goldminers AB

Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:04 CET

Viktiga händelser

Tredje kvartalet 2006
Bolaget har påbörjat ett djupborrningsprogram för att undersöka Fäbolidens guldmineralisering ned till ca 550 m djup.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Första djupborrningsprofilen i Fäboliden visar att mineraliseringen fortsätter på 550 m djup.
Djupborrningsprogrammet i Fäboliden fortsätter och Bolagets styrelse har tagit beslut om att kartlägga hela Fäboliden fyndigheten ned till ca 550 m djup. Borrprogrammet, som planerats med målsättningen att ge en indikerad mineralresurs ner till ca 550 m djup, omfattar nu 18 000 borrmeter fördelade på 34 borrhål i 11 profiler.
Kärnborrningen i Gubbträsk är för tillfället avslutad men kommer att återupptas under 2007.
Ett kärnborrningsprogram i Toskberget har påbörjats.
Lönsamhetsstudie för Fäbolidens gruv- och anrikningsprojekt, en s.k. Feasibility Study, har påbörjats av Outokumpu Technology som genomför studien med hjälp av ett antal underkonsulter inom olika specialistområden.
Periodens resultat

För ett prospekteringsbolag med inriktning mot produktion i egen regi är den främsta uppgiften att omvandla tillgängliga medel till ökade malmreserver och mineraltillgångar samt att utveckla projekten tekniskt och ekonomiskt. Bolaget har under perioden fortsatt sina undersökningar i stor omfattning på ett flertal projekt. Bolaget aktiverar nedlagda kostnader på mogna projekt varför det rapporterade resultatet är beroende på dels den totala insatsen dels på fördelningen mellan mogna och tidiga projekt.

Resultatet för tredje kvartalet är -5,7 (-4,9) mkr, och för hela rapportperioden -17,2 (-9,6) mkr.


Rapporttillfällen
Bokslutskommunikén för 2006 kommer att lämnas den 28 februari 2007.


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisor.

Lappland Goldminers AB är ett gruv- och prospekteringsbolag noterat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD. Bolaget har säkrat ett antal guldfyndigheter längs den så kallade Guldlinjen i Västerbotten med målsättning att utveckla fyndigheterna till produktion. Bolaget är medlem i SveMin Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Hans Årebäck, Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som "Kvalificerade personer".Lycksele, den 30 november 2006


Karl-Åke Johansson
Verkställande direktör


För mer information se vår hemsida www.lapplandgoldminers.com eller kontakta

Karl-Åke Johansson, VD Tomas Björklund, ledamot
karl-ake.johansson@lgold.se tomas.bjorklund@lgold.se
0950-275 01, 070-625 22 57 070-662 35 35Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari - september 2006
http://hugin.info/134992/R/1090803/192216.pdf