Custos AB

Delårsrapport januari - september 2006, AB Custos (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:08 CET

• SPX lägger ett kontantbud om 78 kr

• Förvärv av Tigerholm Products AB
• Orderingång 565 (483) mkr
• Nettoomsättning 546 (483) mkr
• Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 40,4 (26,8) mkr
• Resultat efter skatt 20,3 (30,5) mkr
• Resultat per aktie 1,35 (2,15) kr

--------------------------------------------------------------------------------


Stockholm den 9 november 2006
Aktiebolaget Custos (publ)
Stefan Charette
Verkställande direktör

För mer information, ring Stefan Charette, VD, 073-994 70 79

Delårsrapporten finns även på företagets webbplats www.custos.se


Custos affärsidé är att förvärva och utveckla företag för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Custos har tre verksamheter: Johnson Pump Industry, Johnson Pump Marine och Tigerholm Products.