Consilium AB

Delårsrapport januari – september 2006 för Consilium AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:30 CET

• Orderingången uppgick till 663,6 MSEK (528,5), en ökning med 26 procent
• Nettoomsättningen uppgick till 569,1 MSEK (486,3), en ökning med 17 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 26,0 MSEK (15,1), en ökning med 72 procent
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,0 MSEK (4,6)
• Resultat efter skatt uppgick till 8,4 MSEK (1,6)
• Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 1,30 SEK (0,26)
• En nyemissionen om 73 MSEK har genomförts under november