Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006 FÖR VÄRMEKYL GROSSISTEN AB

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:04 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44182

Fortsatt lönsam tillväxt för VKG

* Värmekyl Grossisten, VKG, redovisar för perioden januari - september år 2006 en omsättning på 110 MSEK (f.å. 23 MSEK).

* Rörelseresultatet nådde för perioden januari - september 8,7 MSEK (f.å. 2,7 MSEK).

* För kvartal tre år 2006 uppgick omsättningen till 45,9 MSEK (f.å. 9,5 MSEK) med ett rörelseresultat om 4,6 MSEK (f.å. 0,8 MSEK).

* Verksamheten fortsätter att utvecklas bättre än plan. Samtliga verksamhetsområden är lönsamma, bruttomarginalerna är goda och VKG fortsätter, enligt vår uppfattning, att ta marknadsandelar inom samtliga verksamhetsområden.

* Tidigare lämnad prognos för år 2006 kommer att överträffas med god marginal. För verksamhetsåret 2007 förväntas en omsättning överstigande 400 MSEK exklusive tillkommande förvärv. Rörelseresultatet för år 2007 förväntas överstiga 40 MSEK.

Händelser efter periodens utgång:

* Försäljningen har under oktober månad utvecklats enligt plan med en omsättning för månaden överstigande 23 MSEK.

* Agenturverksamheten för LGs nordiska luftvärmepump fortsätter utvecklas väl. Marknadens mottagande är mycket gott, installationsverksamheten fungerar enligt plan och reklamations-graden är låg.

* Under oktober förvärvades 100 % av Mälarvärme AB, ett IVT Center med filialer i Eskilstuna och Strängnäs. Mälarvärme skall utgöra plattformen för VKGs expansion runt hela Mälaren och in i Värmland. Mälarvärme rekryterar såväl säljare som installatörer för att klara den stora efterfrågan i sitt område.


(För fullständig rapport se bifogad fil)

VKGs affärsidé är att inköpa, marknadsföra och installera energisparande och energieffektiva värme- och kylprodukter till konsumenter och företag på ett för kunden enkelt och kostnadseffektivt sätt.