Investor AB

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 08:55 CEST

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Aleris har förvärvats och konsoliderats genom en bruttoinvestering om 2,5 Mdr kronor (1,7 Mdr kronor justerat för den andel som redan ägdes via investeringen i EQT). Därmed adderades ytterligare ett bolag med attraktiv potential till Investor. Med full kontroll över bolaget har Investor möjlighet att genomföra strategiska och värdeskapande aktiviteter.
 • Investor tillkännagav förvärvet av 34 procent av kapitalet i Mölnlycke Health Care för totalt cirka 510 MEUR. Efter att ha erhållit nödvändiga godkännanden, vilka förväntas under det fjärde kvartalet, kommer Investor att äga 96 procent av bolaget som därmed konsolideras.
 • Investor Growth Capitals innehav ChinaCache och China ITS prissattes för börsnotering och noterades därefter på NASDAQ respektive Hongkongbörsen.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 30 september 2010 till 152.403 Mkr (200 kronor per aktie), jämfört med 142.673 Mkr (187 kronor per aktie) vid årsskiftet 2009. Detta motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 9 (22) procent under årets första nio månader.
 • Koncernens resultat, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 13.181 Mkr
  (17,32 kronor per aktie) under perioden, jämfört med 26.353 Mkr (34,53 kronor per aktie) för samma period 2009.
 • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 12.888 (28.260) Mkr under perioden. Störst positiv påverkan hade Atlas Copco med 5.712 Mkr medan Saab AB hade störst negativ påverkan med -342 Mkr.
 • Operativa investeringar påverkade substansvärdet med 1.221 (-1.017) Mkr under perioden.
 • Private Equity-investeringar påverkade substansvärdet med -437 (-1.151) Mkr under perioden.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 4,7 (0,4) procent per den
  30 september 2010.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 073-524 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.