Getinge AB

Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:14 CEST

Rapportperioden januari – september

  • Orderingången minskade med 1,6 % till 16 331 Mkr (16 590), organiskt ökade orderingången med 3,3 %
  • Nettoomsättningen minskade med 2,8 % till 15 531Mkr (15 971), organiskt ökade nettoomsättningen med 2,3 %
  • Resultat före skatt ökade med 22,3 % till 1 912 Mkr (1 564)
  • Nettovinsten ökade med 23,1 % till 1 386 Mkr (1 126)
  • Vinst per aktie ökade med 23,1 % till 5,80 kr (4,71)
  • Starkt kassaflöde
  • EBITA-resultatet före omstruktureringar ökade i kvartalet med 4,5 % till 975 Mkr (933)
  • Goda resultatutsikter