Cybercom Group

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:01 CEST

Juli – september

 • Omsättningen uppgår till 328,8 MSEK (372,7)
 • Rörelseresultat EBITDA är 35,0 MSEK (34,1)
 • Rörelsemarginal EBITDA är 10,6% (9,1)
 • Rörelseresultat EBIT är 22,2 MSEK (24,6)
 • Rörelsemarginal EBIT är 6,8% (6,6)
 • Resultat per aktie uppgår till 0,56 SEK (0,32)

Januari – september

 • Omsättningen uppgår till 1 126,2 MSEK (1 305,3)
 • Rörelseresultat EBITDA är 75,3 MSEK (94,8)
 • Rörelsemarginal EBITDA är 6,7% (7,3)
 • Rörelseresultat EBIT är 37,1 MSEK (-216,4)
 • Rörelsemarginal EBIT är 3,3% (-16,6)
 • Resultat per aktie uppgår till 0,54 SEK (-7,57)
 • Antalet anställda uppgår till 1 749 (1 863)

Stärkt lönsamhet på en stabilare marknad

För årets tredje kvartal uppgår omsättningen till 328,8 MSEK (372,7) med ett rörelseresultat EBITDA på 35,0 MSEK (34,1), vilket ger en marginal på 10,6% (9,1). Vi har stärkt vår lönsamhet genom att vara mer effektiva. Utvecklingen i tredje kvartalet har präglats av samma aktivitet och positiva anda som vi märkte under årets första månader. Den nedgång och osäkerhet som rådde under april och maj månad, både på marknaden generellt och för Cybercom specifikt, har vi inte sett på motsvarande sätt under tredje kvartalet. På en stabilare marknad ser jag en god potential framåt.

Affärsläget har förbättrats i alla våra dotterbolag. Det glädjer mig att notera att vår verksamhet i Singapore åter visar en stark lönsamhet. Vidare har vi även lyckats hantera ett svårt marknadsläge i Skåneregionen, där vi nu ser en positiv utveckling med nya kunder och förbättrad lönsamhet. Vi har en utmaning i tillväxten. Vi har påbörjat rekryteringssatsningar i alla storstadsregioner och vi närmar oss åter en nettotillväxt.

Under kvartalet har vi arbetat med att skapa en gemensam och stark organisation i Sverige. Med fortsatt fokus på lönsamheten bygger vi ett internationellt Cybercom med en geografisk struktur för en långsiktig, lönsam och hållbar affär.

Stockholm den 20 oktober 2010

Patrik Boman
VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Boman, VD och koncernchef + 46 73 983 89 79
Odd Bolin, Finansdirektör + 46 70 428 31 73
Kristina Cato, Informationsdirektör + 46 70 864 47 02

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som erbjuder global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Koncernen har etablerat sig som en erkänd leverantör inom säkerhet, internet och mobila tjänster, inbyggda system och telecom management. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Cybercoms konsulter har uppdrag världen över och bolaget har 26 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic.