Fagerhults belysning

Delårsrapport januari - september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:40 CEST

- ​Nettoomsättning 1 797 (1 841) Mkr, justerat för valutaeffekter har omsättningen ökat med 1 %

- Rörelseresultat 96,7 (69,0*) Mkr

- Resultat efter skatt 69,1 (47,7*) Mkr

- Resultat per aktie 5,48 (3,78*) kronor

- Orderingång 1 810 (1 923) Mkr, justerat för valutaeffekter har orderingången minskat med 2,6 %

*) Efter avdrag för strukturkostnader med 35 Mkr


Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ett starkt resultat i tredje kvartalet som var bättre än föregående år
  • Förstärkning av svenska kronan har påverkat resultatet negativt med 25 Mkr varav 10 Mkr i kvartal 3
  • Global brist på elektroniska komponenter påverkar koncernens produktivitet negativt
  • Ny rapporteringsstruktur implementerad

Upplysningar kan lämnas av

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Ulf Karlsson Ekonomidrektör tel: 46 36 10 85 63 mobile: 46 70 537 04 54 e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se


Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 000 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Waco, Ateljé Lyktan och Whitecroft Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.