Effnet AB

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:53 CEST

-  Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet 2010 uppgick till MSEK 1,5 (5,7). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 7,3 (15,4).

-  Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var MSEK -3,1 (-1,4) och för niomånadersperioden MSEK -7,7 (-7,9). Nettoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till MSEK -3,3 (-1,4) och för niomånadersperioden till -8,0 (-7,9) eller SEK -0,04 (-0,05) per aktie.

-  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK -1,3 (-2,1) och för niomånadersperioden till MSEK -6,6 (-7,2) eller SEK -0,03 (-0,05) per aktie.

-  Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK -0,3 (vid årsskiftet 6,5) vilket motsvarar SEK -0,001 (0,03) per aktie.

-  Eget kapital uppgick till MSEK 5,4 (vid årsskiftet 13,5) eller SEK 0,03 (0,06) per aktie. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 37 (vid årsskiftet 61) procent.

-  Styrelsens beslut om företrädesemission för existerande aktieägare i Effnet Holding godkändes av extra bolagsstämma den 23 september 2010.

Händelser efter periodens slut


-  Jonas Saric slutade den 4 oktober 2010 som CFO för Effnetkoncernen. Han efterträds av Pernilla Glännfjord som tillförordnad CFO. Pernilla är för närvarande ekonomiansvarig i Factum Electronics AB, ett dotterbolag till Effnet Holding.

-  Effnet AB offentliggjorde licensiering av sin Header Compression teknik till det indiska bolaget L&T Infotech.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Hånell, Verkställande direktör, +46 (0)13 36 86 00 (växel) / +46 (0)703 17 77 93 (mobil)Pernilla Glännfjord, Finanschef, +46 (0) 13 36 86 00 (växel) / +46 (0)708 99 86 18 (mobil)

eller besök bolagets hemsida
www.effnetholding.se

OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.