Nederman

Delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 08:21 CEST

Fortsatt positiv utveckling av orderingången och lönsamheten.

Kvartal 3

 • Orderingången var 470,9Mkr (203,2), vilket justerat är en ökning med 17,4%. *)
 • Omsättningen var 508,1 Mkr (239,8), vilket justerat är en ökning med 1,2%. *)
 • Rörelseresultatet var 12,9 Mkr (8,6), vilket gav en rörelsemarginal på 2,5% (3,6).
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 32,5 Mkr (11,3), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 6,4% (4,7).
 • Resultat efter skatt var 2,2 Mkr (4,6).
 • Resultat per aktie var 0,19 kr (0,40).
 • Under perioden togs beslut om att flytta den tillverkning som sker vid Nedermans anläggning i Arboga till anläggningen i Marki, Polen. Beslutet syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och är en del i det pågående integrationsarbetet mellan Nederman och Dantherm Filtration.

Januari - september

 • Orderingången var 1 170,5 Mkr (749,5), vilket justerat är en ökning med 4,1%*).
 • Omsättningen var 1 172,3 Mkr (792,7), vilket justerat är en minskning med 4,2 %. *)
 • Rörelseresultatet var 33,7 Mkr (11,6), vilket gav en rörelsemarginal på 2,9% (1,5).
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 67,6 Mkr (21,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 5,8% (2,7)
 • Resultat efter skatt var 10,8 Mkr (3,0).
 • Resultat per aktie var 0,92 kr (0,26).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv

VD-kommentar
”I det tredje kvartalet ser vi precis som i föregående kvartal en god organisk ordertillväxt. Lönsamhet och skuldsättning har förbättrats ytterligare under kvartalet. Vidare har vi under kvartalet börjat vidta konkreta åtgärder i integrationsprocessen av Dantherm Filtration och beslutet att flytta verksamheten i Arboga till vår tillverkningsenhet i Polen kommer att stärka koncernens konkurrenskraft.”
Sven Kristensson, CEO

Närmare upplysningar lämnas av

Sven Kristensson, CEO                                    Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00                                        Telefon 042-18 87 00
e-mail:
sven.kristensson@nederman.se e-mail: stefan.fristedt@nederman.se

För mer information se även Nedermans hemsida
www.nederman.com