HiQ International AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:43 CEST

Starkt förbättrad vinst och hög tillväxt i kvartalet

JANUARI-SEPTEMBER 2010

•    Omsättningen uppgår till 794,6 (778,9) Mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 108,4 (99,6) Mkr, en rörelsemarginal på 13,6 procent.
•    Resultat före skatt uppgår till 107,4 (99,0) Mkr.
•    Resultat efter skatt uppgår till 76,9 (71,9) Mkr.
•    Vinst per aktie uppgår till 1,49 (1,39) kr.
•    Kassaflödet från rörelsen uppgår till 18,2 (82,2) Mkr.
•    Utdelning om 1,10 kr per aktie, totalt ca 57 Mkr, delades i maj ut till aktieägarna i form av en split med obligatoriskt inlösenförfarande.

JULI-SEPTEMBER 2010
•    Omsättningen uppgår till 238,6 (208,7) Mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 33,7 (21,0) Mkr, en rörelsemarginal på 14,1 procent.
•    Resultat före skatt uppgår till 33,5 (20,9) Mkr.
•    Resultat efter skatt uppgår till 23,8 (14,8) Mkr.
•    Vinst per aktie uppgår till 0,46 (0,29) kr.

VIKTIGA HÄNDELSER
•    HiQ har fått ett nytt uppdrag av en ledande global fordonstillverkare för leverans av produktionssystem till   Brasilien.
•    HiQ har skapat ett nytt e-handelssystem på uppdrag av JF Emballage.
•    HiQ har fått ett nytt större uppdrag av GTECH avseende utveckling av spelplattformar för en ledande speloperatör.
•    HiQ rankas på topp-tio i Universums årliga undersökning av de populäraste arbetsgivarna i Sverige.
•    HiQ har utsetts till ”Bästa IT-konsult 2010” enligt Veckans Affärers undersökning.
•    HiQ bildar HiQ Finland, genom en sammanslagning av de två dotterbolagen HiQ Softplan och HiQ Quality Services. Det nya bolaget sysselsätter närmare 200 personer i Helsingforsområdet, VD för HiQ Finland är Jukka Rautio.
•    HiQ har fått ett större uppdrag från Trafikförsäkringsföreningen för att bygga ett nytt försäkrings- och inkassosystem.
•    HiQ har fått en ny order från FMV på 14 Mkr. Beställningen gäller vidmakthållande av simulatorer för träning av stridspiloter för JAS 39A Gripen.
•    HiQ har vunnit ett förvaltningsåtagande för Orc Software.

För ytterligare information, kontakta gärna:


Lars Stugemo, koncernchef och VD, HiQ
tel 08-588 90 000Fredrik Malm, ekonomichef och IR-ansvarig HiQ
tel 08-588 90 034, 0704-200 017.