Biotage AB

Delårsrapport januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 12:28 CEST

Tredje kvartalet
2010                                                                   

· Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 109,5 MSEK (90,6). Till
jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 24 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (2,0).
· Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (1,2).
· Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,01).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 MSEK
(5,0).
· Nettokassan per den 30 september 2010 uppgick till 174,9 MSEK
(327,2).
· Under kvartalet har 4 299 625 egna aktier förvärvats. Totalt innehar
Biotage på balansdagen den 30 september 8 741 612 antal aktier
förvärvade för 63,6 MSEK d.v.s. till en snittkurs om 7,27 SEK.

Januari - September 2010  

· Nettoomsättningen ökade med sex procent till 312,8 MSEK (294,6).
Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 14 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till 17,1 MSEK (-13,2).
· Resultat efter skatt uppgick till 14,5 MSEK (-14,6).
· Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (-0,16).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45,5 MSEK
(17,8).
· MIP Technologies AB förvärvades per den 30 april 2010.
· Produktlinjerna RapidTrace® och TurboVap® med tillhörande tillgångar
förvärvades per den 25 maj 2010 från Caliper Life Sciences, Inc.
· Utdelning till aktieägarna har skett med 17,3 MSEK.

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef, tel: 0707-49 05 84,

Mats-Olof Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 0705-93 52 73

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Denna rapport lämnades för
offentliggörande den 26 oktober 2010 kl.12.00.

Om Biotage 
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi
och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de största
läkemedels- och bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska
institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i
USA, England och Japan. Biotage har 269 anställda och omsatte 394,1 MSEK
under 2009. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i
Stockholm. Hemsida: www.biotage.com (http://www.biotage.com/)