ITAB Shop Concept

Delårsrapport Januari - September 2010

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:58 CEST

  • Omsättningen uppgick till 1 959,4 Mkr (2 027, 2). Omsättningen har påverkats negativt med ca 120 Mkr beroende på förändrade valutakurser vilket innebär att den organiska tillväxten var ca 3 % för årets första nio månader. Tredje kvartalets omsättning uppgick till 736,9 Mkr (682,2). Den valutajusterade tillväxten var ca 14 % jämfört med tredje kvartalet föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,6 Mkr (86,1). Förändrade valutakurser har vid omräkning till svenska kronor påverkat rörelseresultatet negativt med ca 5 Mkr. Rörelseresultatet i tredje kvartalet var 11,0 Mkr (38,7).
  • De kraftigt ökade råmaterialkostnaderna har först i slutet av tredje kvartalet kunnat tas ut mot kund.
  • Under tredje kvartalet har rörelseresultatet belastats med omstrukturerings- och  engångskostnader på ca 20 Mkr.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB

VD/CEO Ulf Rostedt  
Telefon:  +46 36 31 73 00 
Mobil: +46 70 694 86 82 

CFO Magnus Olsson
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: +46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING    
Telefon: +46 [0]36 31 73 00 
info@itab.se, www.itab.se

ITAB Shop Concept AB, noterat vid OMX Nordic Exchange MidCap, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Koncernen har cirka 1.500 anställda och omsatte 2.8 miljarder SEK under 2009.