Bredband2

Delårsrapport, januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 11:23 CET

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 135 miljoner kronor för nio månader 2010. Rörelseresultatet blev en vinst med 4,3 miljoner kronor med ett positivt kassaflöde för verksamheten på 5,2 miljoner (före förändring av rörelsekapital).

Tredje kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 45,8 (44,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (0,2) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 (1,8) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 134,9 (131,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,3 (-0,2) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 3,1 (3,7) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,00 (0,01) kr

- Kassaflödet före förändring av rörelsekapital uppgick till 5,2 (-0,1) Mkr

 

(Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år)

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 80 000 bredbandskunder.

Bredband2 har cirka femtusen aktieägare och handlas på Nasdaq OMX Stockholm, First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.