ReadSoft

Delårsrapport januari – september 2012

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:44 CEST

Fortsatt god tillväxt

  • Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 13 procent till 179,6 (159,4) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för tredje kvartalet blev 12,1 (16,8) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för tredje kvartalet blev 0,18 (0,43) kr
  • Omsättningen för januari-september ökade med 16 procent till 538,5 (463,2) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för årets första nio månader blev 17,7 (33,2) Mkr
  • Resultat efter skatt per aktie för årets första nio månader blev 0,40 (0,89) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio månader blev 44,4 (80,0) Mkr


VD-kommentar:
Fortsatt god tillväxt och framsteg för vår Oracleprodukt 

”ReadSoft levererar ytterligare ett starkt tillväxtkvartal på en generellt osäker världsmarknad. Vår totala omsättning växte jämfört med föregående år med 13 procent för det tredje kvartalet, varav 7 procent var organisk. Tillväxten under årets nio första månader slutade på 16 procent varav 8 procent var organisk. Vi ser även att vår licenstillväxt går i rätt riktning och vi ökar med 13 procent för det tredje kvartalet jämfört med motsvarade period föregående år, varav 12 procent är organisk. Vår tvåsiffriga licenstillväxt är viktig då den ger oss en bättre intäktsmix nu och framöver.

Vår starka tillväxttakt visar att våra investeringar i förvärv, anställda, produkter, organisation och geografisk närvaro går i rätt riktning. Vi visar ett stabilt positivt resultat för kvartalet och för de första nio månaderna, men vi når ännu inte de resultatnivåer som vi bör ligga på. Våra investeringar medför högre kostnader, vi är till exempel nästan 100 fler anställda nu än vid motsvarande period föregående år. Vi anser att vi är på rätt väg med hänsyn till de gjorda investeringarna och den rådande konjunkturen.

Det är glädjande att vi under kvartalet har genomfört ett par viktiga Oracle-baserade affärer där vi sålt PROCESSIT till två koncerner i Nordamerika, från vitt skilda branscher, avseende automatisk fakturahantering i Oracle E-Business Suite. Vidare är vi nöjda med att vi under kvartalet fortsätter att göra stora affärer. Bland dem en av de största affärerna i ReadSofts historia, värd 9,8 Mkr, med en global bildelstillverkare i Tyskland, som valde att investera i vår produkt PROCESS DIRECTOR för automatisk fakturahantering i SAP. ReadSoft Online, vårt erbjudande på molnet, hade en kraftig tillväxt under kvartalet. I och med att vi får betalt per processat dokument, i ReadSoft Online, är det en strategiskt viktig produkt för att bygga återkommande intäkter.

Under det tredje kvartalet är det fortsatt våra mogna marknader såsom Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA som visar vägen med goda tillväxtsiffror.

ReadSoft kommer att fortsätta arbeta för tillväxt, men vi kommer att prioritera att förbättra vår vinstmarginal framöver. Vi är optimistiska inför våra möjligheter att ha en fortsatt god utveckling.” 

Per Åkerberg
VD och koncernchef  


Läs hela rapporten i bifogad PDF.


Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts delårsrapport för januari-september 2012

Tisdagen den 23 oktober 2012 kl 09:00, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. 


Länk till webcast:       klicka här 
Dag och tid:                tisdagen den 23 oktober 2012, kl 09.00
Ring in på:                  + 46 (0)8 506 857 58 alt. +44 (0)207 108 6303


Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt www.readsoft.com


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-23 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta:

Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16

e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.