Nordic Camping & Resort AB

Delårsrapport januari - september 2012

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2012 11:46 CET

juli - september i sammandrag

  •  Nettoomsättningen ökade till 27 253 (22 004) KSEK
  • Rörelseresultatet ökade till 10 093 (8 460) KSEK
  • Periodens resultat efter skatt 8 291 (7 024) KSEK

 januari - september i sammandrag

  •  Nettoomsättningen ökade till 42 340 (32 735) KSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 432 (4 601) KSEK
  • Periodens resultat efter skatt 5 003 (2 908) KSEK

 

Rekordstarkt tredje kvartal

 Även det viktiga tredje kvartalet blev det bästa i Nordic Camping & Resorts historia. Nettoomsättningen var rekordhöga 27 253 TKR vilket är en ökning med 24 %. Rörelseresultatet landade på 10 093 TSEK vilket är en ökning med 19 %.

 För perioden januari till september har nettoomsättningen ökat till 42 340 TKR vilket är en ökning med 29 % samtidigt som rörelseresultatet ökat med 62 % till 7 432 TKR.

 Nordic Camping & Resort fortsätter sin starka tillväxt under betryggande lönsamhet. Detta trots att camping- och stugbranschen 2012 har haft ett moderat år. Flera regioner i Sverige har tappat i gästnätter och omsättning även om branschen som helhet står stabil och växer i en annars orolig omvärldssituation.

 Omsättningstillväxten i Nordic Camping är en effekt av de två förvärv som gjorts inför året samt fortsatt god organisk tillväxt på befintliga anläggningar. Samtliga anläggningar bidrar positivt till resultatet. De investeringarna bolaget gjort i att ytterligare höja standarden på anläggningarna tillsammans med de förbättrade bokningsfunktionerna on-line och marknadssamarbeten har gett resultat. Bolagets interna kundnöjdhetsmätningar visar höga betyg på samtliga anläggningar. Bolaget är väl rustat och positionerat för fortsatt expansion.

 Årets nya anläggningar Ekuddens Camping och Bredsand Camping & Stugby

 Första säsongen för Ekudden Camping i Mariestad har överträffat våra förväntningar både vad beträffar omsättning och resultat. Bredsands Camping & Stugby i Enköping har utvecklats väl under perioden. De nyförvärvade anläggningarna vittnar om det strategiskt rätta beslutet att etablera sig nära städer eller större tätorter för att kunna förlänga säsongen och därmed öka lönsamheten.

 Nya anläggningar 2013

 Den 1 januari 2013 förvärvar Nordic Camping & Resort Hökensås Camping & Semesterby i Tidaholm genom ett fastighetsförvärv. Anläggningen omsätter idag ca 5,5 mkr och är lönsam. Vi är övertygade om att anläggningen, inom ramen för Nordic Camping & Resort, kommer att ha en god tillväxt. Nordic Camping & Resort räknar även med samordningsvinster i och med att bolaget även driver närliggande Ekuddens Camping i Mariestad.

 Nordic Camping & Resort har tillsammans med Stockholm Stad gjort klart om förlängning av befintligt hyresavtal gällande driften av Flaten Camping i Stockholm samt utvecklingen av ytterligare totalt 40-50 husbils/husvagnplatser.

 Bolaget fortsätter utvärdera anläggningar inför 2013 och 2014.

 Händelser efter rapportperiodens utgång

 Det finns inga händelser av betydelse att rapportera efter periodens utgång.

Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 10 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se