Swedbank

Delårsrapport januari - september

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:35 CEST

Tredje kvartalet 2010 (jämfört med andra kvartalet 2010)

- Kvartalets resultat var 2 591 mkr (1 567)
- Resultat per aktie var 2,23 kronor (1,36)
- Räntabilitet på eget kapital var 11,3 procent (7,0)
- K/I-talet uppgick till 0,55 (0,57)
- Räntenettot ökade med 5 procent till 3 980 mkr (3 799)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter ökade med 2 procent till 3 409 mkr (3 333)
- Kreditförlusterna netto minskade med 88 procent till 120 mkr (963). Reserveringar för kreditförluster uppgick till -84 mkr (846). Bortskrivningar, netto, uppgick till 204 mkr (117). Kreditförlustnivån var 0,03 procent (0,28)
- Primärkapitalrelationen enligt Basel 2 ökade till 14,7 procent (13,5 procent den 31 december 2009). Med övergångsregler ökade primärkapitalrelationen till 10,8 procent (10,4). Kärnprimärkapitalrelationen var enligt Basel 2 13,4 procent (12,0) och med övergångsregler 9,8 procent (9,2).


Januari-september 2010 (jämfört med januari-september 2009)

- Periodens resultat var 4 694 mkr (-8 707)
- Resultat per aktie var 4,05 kronor (-9,32)
- Räntabilitet på eget kapital var 6,9 procent (-14,1)
- K/I-talet uppgick till 0,57 (0,51)
- Räntenettot minskade med 27 procent till 11 802 mkr (16 063)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar samt exklusive engångsposter minskade med 22 procent till 10 018 mkr (12 875)
- Kreditförlusterna netto uppgick till 3 293 mkr (19 638). Reserveringar för kreditförluster uppgick till 2 543 mkr (18 028). Bortskrivningar, netto, uppgick till 750 mkr (1 610). Kreditförlustnivån var 0,32 procent (1,85).

Läs mer på swedbank.se/ir

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 september 2010 uppgick balansomslutningen till 1 846 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se