TurnIT AB

Delårsrapport januari-september

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:46 CEST

Juli-september 2004
 Koncernens omsättning uppgick till 133,5 (166,0) Mkr, varav omsättningen i kvarvarande
enheter uppgick till 126,1 Mkr 2003
 Rörelseresultatet med återläggning av goodwillavskrivningar uppgick till 1,0 (-24,6) Mkr
 Resultatet efter skatt uppgick till -6,4 (-80,5) Mkr
 Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-1,19) kr
 Resultatet efter skatt har påverkats negativt av jämförelsestörande poster med 4,8 Mkr

Januari-september 2004
 Koncernens omsättning uppgick till 439,8 (563,5) Mkr, varav omsättningen i kvarvarande
enheter var 428,5 Mkr 2003
 Rörelseresultatet med återläggning av goodwillavskrivningar uppgick till 14,1 (-37,0) Mkr
 Resultatet efter skatt uppgick till 13,4 (-109,0) Mkr
 Resultat per aktie uppgick till 0,16 (-1,61) kr
 Resultatet efter skatt har påverkats positivt av jämförelsestörande poster med 19,6 Mkr