Seco Tools AB

Delårsrapport januari - september år 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 08:21 CET

* Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört
med föregående år.
* Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042).
* Resultat efter skatt för delårsperioden var 327 MSEK (313).
* Vinst per aktie före utspädning för delårsperioden var 11,40 SEK (10,80).

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Lars Renström, VD och
koncernchef, tel 0223-401 10, Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20 eller
Stefan Sjödahl, Investor Relations, tel 0223-401 32. E-mail kan skickas
till investor.relations@secotools.com