Enlight AB

Delårsrapport januari till september 2005 - Enlight International AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:00 CEST

Stärkta finanser och sänkta kostnader

• 3% tillväxt efter årets nio första månader till proforma 55,2 MSEK. Omsättning för kvartalet 16,6 MSEK (16,7).
• Resultat efter skatt för kvartalet inklusive realisationsvinst, proforma, 0,7 MSEK (-5,6), motsvarande +0,01 kr (-0,07) per aktie. Kostnadsreduktion om 15 MSEK på helårsbasis har genomförts och har börjat ge effekt.
• Fortsatt stark tillväxt i Storbritannien, ordrar från bl.a. Lloyds Pharmacy och Birmingham City Council. Viktiga ordrar på övriga marknader under tredje kvartalet från bl.a. TJX Group, AmCOMP och Intergamma.
• Förstärkt likviditet och soliditet genom kapitaltillskott vid slutförandet av transaktionen med fastighetsbolaget Balder. Enlights verksamhet noterad på Nya Marknaden från 8 september under namnet Enlight International AB.
• Stärkt finansiell ställning kommer att användas till ökade försäljningsresurser i USA och Storbritannien.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Øyvind Lundgreen, VD Enlight International AB, oyvind.lundgreen@enlight.net, tel. 0703 - 18 76 82
Anders Lindén, CFO Enlight International AB, anders.linden@enlight.net, tel. 08 - 790 39 00


Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare har tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter levererat över 10 miljoner tester online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på Nya Marknaden. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Neder¬länderna, Tyskland, Norge och Sverige.