PartnerTech AB

Delårsrapport Januari–September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 15:09 CEST

Volymökning och kostnadskontroll bakom tydlig resultatförbättring

Nettoomsättning, SEK 1 225,7 miljoner (960,2).

Rörelseresultat, SEK 46,8 miljoner (-19,5).

Resultat efter skatt, SEK 24,1 miljoner (-23,8).

Resultat efter skatt per aktie, SEK 2,11 (-2,09).

37 procent volymtillväxt under tredje kvartalet

Marknadstrender
PartnerTechs marknadsframgångar kombinerat med fortsatta interna effektiviseringar har gett resultat. Utvecklingen stärks av att marknads-förutsättningarna under året har förbättrats inom de områden där PartnerTechs kunder verkar.

PartnerTech har under året tecknat ett flertal nya större kundkontrakt. Gemensamt för de nya uppdragen är att produkterna befinner sig högt i värdekedjan. Starkt bidragande till framgångarna är PartnerTechs satsning på kontraktstillverkning av hela system eller produkter, baserat på företagets kompetens inom mekatronik – kombinationen av elektronik och mekanik.

Branschen för kontraktstillverkning har genomgått stora förändringar efter investeringsvågen som kulminerade under år 2000 och främst hade anknytning till telekomområdet. Kapaciteten i branschen har sedan dess strukturerats om väsentligt.

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 300 medarbetare, omsatte drygt 1,3 miljarder kronor under 2003 och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se)