Nordnet Sverige

Delårsrapport januari–september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:59 CEST


Tredje kvartalet det bästa någonsin med ett rörelseresultat om 59 mkr – fortsatt stark tillväxt utomlands

Resultatutveckling för niomånadersperioden

- Rörelseintäkterna ökade med 48% till 302,2 (204,0) mkr.
Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 45 (20)%
- Resultatet (efter skatt) ökade med 65% till 94,6 (57,2) mkr
- Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 57% till 0,58 (0,37) kr
- Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 58% till 128,1 (81,2) mkr

Resultatutveckling för tredje kvartalet

- Rörelseintäkterna ökade med 108% till 119,3 (57,4) mkr.
Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 48 (24)%
- Resultatet (efter skatt) ökade med 611% till 43,4 (6,1) mkr
- Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 575% till 0,27 (0,04) kr
- Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 441% till 59,0 (10,9) mkr

Verksamhetsutveckling

- Utlandsandelen av antal avslut uppgick till 56 (27*)%
- Antal avslut per dag ökade med 87%* till 20.800 (11.100*)
- Antal aktiva depåer ökade med 54%* till 110.900 (72.200*)
- Depåvärdet ökade med 107%* till 32,1 (15,5*) mdr kr
- Inlåning inklusive klientmedel ökade med 103%* till 4,4 (2,2*) mdr kr
- Utlåningen ökade med 97%* till 2,3 (1,2*) mdr kr

*avser jämförelse med motsvarande period föregående år. Siffrorna för föregående år inkluderar ej den per 1/10 2004 förvärvade Internetmäklaren Stocknet.


Bromma den 21 oktober 2005

Klas Danielsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, informationschef, 08-50633030, 070-9697424, jessica.gertun@nordnet.se
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se