Teleca AB

Delårsrapport januari–september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:53 CEST

Obigos nya release har fått positivt mottagande

Nyckeltal
2005
jan-sep 2004
jan-sep Förändring 2005
juli-sep
2004
juli-sep
Förändring

Nettoomsättning, Mkr
2 204
1 945
13%
662
625
6%

Rörelseresultat (EBIT), Mkr
61
60
2%
-1
12
–

Periodens resultat, Mkr
45
35
28%
3
5
-30%

Resultat per aktie, kr
0,73
0,57
28%
0,05
0,07
-29%

- Omsättningen ökade med 13% till 2 204 Mkr (1 945)

- Konsultrörelsens rörelsemarginal var 7% (4) för perioden januari-september och 5% (3) under tredje kvartalet, rörelseresultat (EBIT) var 149 Mkr (82) för perioden januari-september och 30 Mkr (21) under tredje kvartalet

- Fortsatt satsning inom Products samt försenad försäljning inom Popwire och finansiella svårigheter hos en kund till Obigo har påverkat resultatet negativt för de första nio månaderna. rörelseresultat (EBIT) var -66 Mkr (-1) för perioden januari-september och -27 Mkr (-2) under tredje kvartalet

- Under oktober lanserade Obigo en ny release av sin världsledande programvarusvit för mobiltelefoner som bland annat innehåller en väsentligt uppgraderad Obigo Browser. Produktlanseringen beräknas stärka Obigos utveckling under 2006

- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 133 Mkr (40)För ytterligare information kontakta:

- Dag Sundström, VD och koncernchef, Teleca AB, 08-579 116 01, mobil 0705-11 64 58
- Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Teleca AB, 08-579 116 04,
mobil 0703-75 16 04
- Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB, 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56