Creative Antibiotics

Delårsrapport juli 2006 - december 2006 (sex månader)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:03 CET

(Aktietorget: INPH)

- Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,7 Mkr (f.å. -2,8 Mkr)
- Intäkterna uppgick till 1,3 Mkr (0,7 Mkr)
- Resultat per aktie -0,12 kr (-0,12 kr)
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 33,8 Mkr (37,9 Mkr)
- Incitamentprogrammet för anställda och nära medarbetare som beslutades på bolagets årsstämma har genomförts. Alla anställda och tre akademiska forskare har tecknat optioner med åtföljande rätt till nyteckning av aktier.
- Bolaget har god produktivitet av forskning, vilket avspeglas i antalet färdigställda rapporter under perioden.
- Samarbetet med Syngene Ltd. är inne i ett mycket aktivt skede.

Resultat och ställning
Resultat för perioden uppgick till -2,7 Mkr (-2,8 Mkr) eller -0,12 kr (-0,12 kr) per aktie.
Intäkter i form av forskningsbidrag uppgick under perioden till 1,3 Mkr (0,7 Mkr).
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 33,8 Mkr (37,9 Mkr). Soliditeten uppgick till 73,8 procent (84,2 procent). Uppgifterna inom parentes avser motsvarade period/tidpunkt i fjol.

Verksamheten
Under perioden har sex olika forskargrupper i Sverige, England och USA färdigställt vetenskapliga arbeten, som visar hur bolagets virulensblockerare desarmerar Yersiniabakterier (orsakar mag- och tarminfektioner), Klamydiabakterier (orsakar en ögonsjukdom, sexuellt överförda sjukdomar och lunginflammation) samt Salmonellabakterier (orsakar mag- och tarminfektioner).
Två doktorsavhandlingar har framlagts vid Umeå universitet, i vilka visas att bolagets virulensblockerare i laboratoriestudier förhindrar Yersiniabakteriens sjukdomsframkallande förmåga.
Den goda produktiviteten av forskning, som karakteriserar virulensblockerares effekter, är ett resultat av Innate Pharmaceuticals överbryggande forskningsstrategi, som bygger på ett interaktivt samarbete med internationellt starka forskargrupper. Flera forskargrupper undersöker bolagets virulensblockerare under olika experimentella betingelser, vilket i hög grad ökar de erhållna resultatens tillförlitlighet. Samarbetet med Syngene ökar väsentligt kapaciteten för att utvärdera virulensblockerarnas biologiska effekter och kemiska egenskaper.

Kommande rapporter:
Delårsrapport nr 3 publiceras den 24 april.
Innate Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556585-7785, är noterat på Aktietorget.

För mer information vänligen kontakta Sune Rosell, MD, CEO Innate Pharmaceuticals AB.
Tel. 090-13 66 50, mobil 070-557 22 00, e-post: info@innate.se, hemsida: www.innate.se