Midway Holding AB

Delårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 – 31/3 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:33 CEST


• Omsättningen uppgick till 544 Mkr (448 Mkr)
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 38 Mkr (13 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 27 Mkr (9 Mkr)
• Vinsten per aktie uppgick till 1,11 kr (0,37 kr)
• Nettokassaflödet uppgick till 57 Mkr (22 Mkr)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 12 10 eller 0705 – 95 21 95
Midway Holding AB (publ)
Org.nr 556323-2536
Box 4241, S Promenaden 69, 203 13 Malmö
Tel 040 – 30 12 10, Fax 040 – 30 13 11
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se