Midway Holding AB

Delårsrapport Midway Holding-koncernen 1/1 - 31/3 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 15:14 CEST

- Nettoomsättning: 428 Mkr (591 Mkr)
- Resultatet före skatt: -17 Mkr (19 Mkr)
- Periodens resultat: -12 Mkr (15 Mkr)
- Resultat per aktie: -0,50 kr (0,60 kr)
- Stark balansräkning - bedömd förvärvskapacitet minst 350 Mkr


Periodens rörelseresultat för Teknik- och Handelsföretag minskade från 31 Mkr till -10 Mkr.
Kapitalförvaltningens rörelseresultat förbättrades med 1 Mkr under perioden från -6 Mkr till -5 Mkr (fördelat på -12 Mkr under januari - februari och 7 Mkr i mars).
Jämfört med årsskiftet har nettolåneskulden minskat med 36 Mkr till 56 Mkr och eget kapital per aktie har ökat från 27,40 kr till 27,50 kr. Koncernens soliditet, 55 %, är fortsatt mycket stark och förvärvskapaciteten bedöms vara minst 350 Mkr.

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 - 30 12 10 eller 0705 - 95 21 95
Midway Holding AB (publ)
Org.nr 556323-2536
Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö
Tel 040 - 30 12 10, Fax 040 - 30 13 11
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se