Obducat

Delårsrapport Obducat AB (Publ) januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:20 CEST

· Omsättning 16,9 (24,5) MSEK - helårsprognos för 2004 reducerad
till 28 MSEK
· Resultat före skatt -30,4 (-24,4) MSEK samt resultat per aktie före latent utspädning -0,15 (-0,14) SEK
· 5 nya patent beviljade under rapportperioden
· Styrelsen i Obducat byter ordförande


Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner från Obducats hemsida www.obducat.com

För ytterligare information kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande Obducat AB, 0708 - 88 72 45
Patrik Lundström, VD Obducat AB, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.