Moretime Group

Delårsrapport och uppdatering kring MDS Digital Solutions AB

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 14:33 CEST

I ett pressmeddelande den 15:e juni meddelade styrelsen i Moretimes tidigare dotterbolag MDS Digital Solutions AB att den planerade noteringen av bolagets aktier skjuts upp till efter sommaren. Bakgrunden var främst att Aktietorget i sin granskning av bolaget framfört kritik mot delar av informationsgivningen i anslutning till den kapitalisering av bolaget som skett inför utdelningen. Därefter har Moretime i ett pressmeddelande den 14:e juli 2015 lämnat kompletterande information kring avknoppningen.

Styrelsen i MDS Digital Solutions AB har för avsikt att i anslutning till ett styrelsemöte den 14:e september lämna information om den reviderade planen för notering av bolaget.

Aktieägare i bolaget har idag möjlighet att ta del av resultat- och balansräkning för första halvåret på bolagets hemsida (http://mdsdigitalsolutions.se/investor-relations/finansiell-information/).

”Den operativa verksamheten utvecklas enligt plan. Utvecklingsprojektet IPSUM har nu pågått ett antal månader och en första utvärdering av progress pågår. Som det det ser ut nu ligger vi något efter plan men tror fortfarande att vi kan släppa en första release i april nästa år.” säger Mads Poulsen, VD i en kommentar.

För mer information om MDS Digital Solutions AB hänvisas till den informationsbroschyr som publicerades i april och finns tillgänglig på bolagets hemsida (http://mdsdigitalsolutions.se/informationsbroschyr-om-mds/)

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande MDS
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.