ONE Media Holding

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli 2006 - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:06 CEST

(Aktietorget: ONE)

Ökad omsättning, förbättrat resultat och strategiskt förvärv

Förvärv av MultiPartner AB i augusti - ett viktigt led i att skapa en ledande nordisk aktör inom Direktmarknadsföring. ONE Media ökar därmed omsättningen proforma från 65 MSEK till 161 MSEK och vinsten från 5,5 MSEK till 14 MSEK på årsbasis.

Fjärde kvartalet april-juni 2007

- Omsättningen ökade till 15 821 KSEK (8 834)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 572 KSEK (-1 970)
- Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,08)

Perioden juli 2006 - juni 2007

- Omsättningen uppgick till 65 033 KSEK (35 180)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 865 KSEK (-8 537)
- Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,45)

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Strategiskt förvärv av Multipartner AB
- Beslut om förlängt räkenskapsår för byte till kalenderår
- Nyemission
- Ny styrelse
- Nya finansiella mål

Kommentarer till bolagets utveckling

- ONE Media hade under fjärde kvartalet 2006/2007 en ökad omsättning, förbättrat resultat och stärkt soliditet jämfört med föregående år. Samtidigt fortsätter bolaget ta viktiga steg i linje med sin strategi att skapa en ledande aktör inom Multichannel Marketing med Direktmarknadsföring som metod i Norden. Totalt för tolvmånadersperioden juli 2006-juni 2007 ökade omsättningen med 85 procent till 65 033 KSEK och vinsten till 4 865 KSEK(-8 537). Resultatförbättringarna skedde huvudsakligen till följd av det åtgärdsprogram som påbörjades under våren 2006. Åtgärdsprogrammet bestod bland annat av en omfattande omstrukturering. Det är också en effekt av kraftigt ökad försäljning av kommunikation i digitala kanaler samt en resultatbaserad betalningsmodell.

- I april förvärvade ONE Media resterande 50 procent av aktierna i nxt Sthlm Direct Marketing AB som bildar verksamhetsområdet ONE Direct. Verksamheten inom ONE Direct bidrar starkt till koncernens ökade omsättning och lönsamhet - och bedöms i den nya organisationen få ännu bättre förutsättningar för utveckling och framtida satsningar.

- För att ytterligare förbättra lönsamheten i ONE Media tog nxt sthlm över verksamhetsområdena Production och Interactive från ONE Response genom en inkråmsaffär. Verksamhetsområdet Response läggs därefter ut på extern partner i Stockholm och Östeuropa.

- Lönsamhet och nykundsbearbetning har fortsatt prioriterats och koncernen har under perioden fått större order från bland annat Bonnier Tidskrifter, Delicard, Dagens Industri, IMP och Miljonlotteriet.

- Efter periodens utgång genomfördes förvärvet av MultiPartner AB, ett ledande contact center-företag. Detta är ett led i ONE Medias ambition att vara aktiv på den nordiska mediearenan där Direktmarknadsföring är den snabbast växande kommunikationsmetoden. ONE Media går i samband med förvärvet från 50 till 450 medarbetare, från 65 MSEK till drygt 160 MSEK i årsomsättning proforma och får, utöver Stockholm, verksamhet i Gällivare, Åre, Malmö och Barcelona.

Sammantaget gör detta att ONE Media idag är på god väg att bli en av de ledande nordiska kommunikationsföretagen inom Multichannel Marketing med Direktmarknadsföring som metod.