onetwocom AB

Delårsrapport onetwocom AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:46 CEST

1 januari – 30 september 2004

onetwocom fördubblar omsättningen jämfört med perioden föregående år och förbättrar resultatet från -31,5 till -1,5 MSEK.

Telenordic - en mobil- och bredbandsoperatör har etablerats i Norge. Telenordic har sålt mer än 5 000 abonnemang under verksamhetens första månad september. Målsättning är 80 000 abonnenter före utgången av 2005.

Nettoomsättning för perioden 291,1 (135,6) MSEK
Nettoomsättning juli-september 95,8 (30,1) MSEK

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -1,5 (-31,3) MSEK
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar juli-september -1,8 (-24,9) MSEK
Uppstartskostnader för Telenordic AS uppgår till 2,7 MSEK under perioden


Resultat efter skatt -6,2 (-29,8) MSEK
Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet med –1,3 MSEK
Resultat juli-september efter skatt –3,7 (-22,7) MSEK


Resultat per aktie efter skatt för perioden uppgick till -1 öre (-16 öre)
Resultat per aktie efter skatt juli-september uppgick till -1 öre (-12 öre)

Eget kapital uppgår till 101,3 (30,5) MSEK


Koncernen förväntar ett positivt rörelseresultat för 2004 för verksamheten exklusive uppstartskostnader i samband med Telenordicverksamheten

Ove Kristensen Verkställande direktör
Tel: +47 408 52040

Ulf Sandegren CFO
Tel: +46 8 556 96 506