Atlas Copco Sverige

Delårsrapport per den 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 12:21 CEST

Vinsten steg under andra kvartalet

· Ordervolymerna sjönk 1%, negativ valutaomräkningseffekt på 11%. · Faktureringsvolymen steg 1%. · Vinst efter finansiella poster steg till MSEK 1,212 (1,074) trots
negativ valutapåverkan på MSEK 275.
· Rörelsemarginalen uppgick till 11.7% (10.8), med stadig förbättring
för Maskinuthyrning.
· Vinsten per aktie uppgick till SEK 3.87 (3.22).
· Operativt kassaflöde fortsatt starkt, MSEK 1,424 (1,029).

Rapporten är ej särskilt granskad av bolagets revisorer

För ytterligare information
Atlas Copco AB (publ)
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000, Fax: 08-644 9045
Internet: www.atlascopco-group.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Media
Annika Berglund, Informationsdirektör
Tel: 08-743 8070, Mobil: 070-322 8070 annika.berglund@se.atlascopco.com

Analytiker
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-743 8291, Mobil: 070-518 8291 mattias.olsson@se.atlascopco.com

Presentationer från Atlas Copco
Till din hjälp finns en presentation över Atlas Copcos kvartalsrapport på Internet. www.atlascopco-group.com > Investor Relations > Presentations (på engelska)

Kvartalsrapport per den 30 september 2003
Den tredje kvartalsrapporten publiceras den 23 oktober 2003.